YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÖMER

2019-2020 ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DİL YETERLİK (SEVİYE TESPİT) SINAVI DUYURUSU / TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY (PLACEMENT TEST) EXAM ANNOUNCEMENT

 

 

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

(BOZOK TÖMER)

TÜRKÇE DİL YETERLİK (SEVİYE TESPİT) SINAVI DUYURUSU

2019-2020 öğretim yılında açılacak Türkiye Türkçesi kursları için  Türkçe Dil Yeterlik (Seviye Tespit) Sınavı yapılacaktır. Yozgat Bozok Üniversitesi’ne kayıt yaptırmış yabancı öğrencilerin ve Üniversite dışından Türkiye Türkçesi öğrenmek isteyen adayların bu sınava katılmaları zorunludur. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra, 23 Eylül 2019 tarihinden itibaren BOZOK TÖMER öğrenci kayıt süreci başlayacaktır.

TÜRKÇE DİL YETERLİK (SEVİYE TESPİT) SINAVI

Tarih:

18 Eylül 2019 Çarşamba Saat: 10:00

Sınav Yeri:

İletişim Fakültesi (BOZOK TÖMER binası) Zemin Kat Amfi 1 - Amfi 2

18 Eylül 2019 saat 10.00’da yapılacak olan Türkçe Dil Yeterlik (Seviye Tespit) Sınavı’na dışarıdan katılacak adayların (Yozgat Bozok Üniversitesi’ne kayıtlı olmayanların) 100 TL sınav ücretini aşağıda belirtilen banka hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

Türkçe Dil Yeterlik (Seviye Tespit) Sınav Ücreti: 100 TL

HALKBANK YOZGAT MERKEZ ŞUBESİ

HESAP ADI: Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

IBAN NU: TR060001200978500006000083

HESAP NO: 06000083

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE DİL YETERLİK (SEVİYE TESPİT) SINAVINA DIŞARIDAN KATILACAK ADAYLAR

(YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ’NE KAYITLI ÖĞRENCİ OLMAYANLAR)

1 – “ BOZOK TÖMER Türkçe Dil Yeterlik (Seviye Tespit) Sınavı Ücreti” başlığı ile Halkbank  Yozgat Şubesi (IBAN NU: TR060001200978500006000083) BOZOK TÖMER hesabına 100 TL sınav ücreti yatırdığına dair banka dekontu,

2 -    Sınava girmek istediğini belirten başvuru dilekçesi, (BOZOK TÖMER’de doldurulacaktır.)

3 -    Pasaport / kimlik fotokopisi  ile 9 EYLÜL-18 EYLÜL 2019 tarihleri arasında BOZOK TÖMER’e müracaat edeceklerdir.

2019-2020 ÖĞRETİM YILI TÜRKİYE TÜRKÇESİ KURSU DÜZEYLERE GÖRE ÜCRETLENDİRME TABLOSU

KUR

HAFTALIK DERS SAATİ SAYISI*

HAFTA

SAYISI*

TOPLAM SAAT SAYISI

 ÜCRET

A1

30

7

210

800 TL

A2

30

6

180

800 TL

B1

30

7

210

800 TL

B2

30

6

180

800 TL

C1

30

6

180

800 TL

GENEL TOPLAM

960

4.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Her kurda verilen toplam ders saati değişmeyecek şekilde haftalık ders saatinde ve hafta sayısında değişiklik yapılabilir.

BİLGİLENDİRME

  1. BOZOK TÖMER’de her kur için ayrı ödeme yapılır. Ücretler, kurun başladığı hafta BOZOK TÖMER banka hesabına peşin olarak ödenir.
  2. Ders materyalleri (ders kitabı, çalışma kitabı, cd, çalışma kâğıdı vb.) kurs ücretine dâhildir ve BOZOK TÖMER tarafından temin edilir.
  3. Türkiye Türkçesi kursunun sonunda yapılacak olan diploma sınavından sonra adaylara “Türkçe Dil Yeterlik Belgesi” verilir.

 

YOZGAT BOZOK UNIVERSITY

TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTER

(BOZOK TOMER)

TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY (PLACEMENT TEST) EXAM ANNOUNCEMENT

Turkish Language Proficiency (Placement Test) Exam is going to be held for the courses of Turkey Turkish opening in 2019-2020 academic year. It’s obligatory for the foreign students who enrolled Yozgat Bozok University and the candidates who want to learn Turkey Turkish outside the Yozgat Bozok University. After the announcement of the exam results,  as of September 23, 2019, student registration process is going to begin.

TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY  (PLACEMENT TEST) EXAM

Date:

September 18, 2019 At: 10.00

Place:

Faculty of Communication (BOZOK TOMER Building) Ground Floor Amphitheater 1 - Amphitheater 2

The candidates (unregistered to Yozgat Bozok University), who want to attend Turkish Language Proficiency (Placement Test) Exam which will be held on September 18, 2019 at 10.00, are required to pay the exam fee (100 TL) to the bank account number given below.

Turkish Language Proficiency (Placement Test) Exam Fee: 100 TL

HALKBANK YOZGAT HEAD OFFICE

   ACCOUNT NAME:  Bozok University Turkish Teaching Research And Application Center

IBAN NUMBER: TR060001200978500006000083

ACCOUNT NUMBER: 06000083

 

 

 

 

 

 

TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY (PLACEMENT TEST) EXAM CANDIDATES

(THE CANDIDATES WHO ARE NOT REGISTERED TO YOZGAT BOZOK UNIVERSITY AS STUDENT)

need to apply to BOZOK TÖMER between 9 SEPTEMBER-18 SEPTEMBER 2019 with;

  1. Bank receipt for depositing 100 TL exam fee to BOZOK TÖMER account (IBAN NUMBER: TR060001200978500006000083) with the title of “BOZOK TÖMER Turkish Language Proficiency (Placement Test) Exam”,
  2. Application form stating that you want to take the exam, (to be filled in BOZOK TÖMER),
  3. And their passport / ID photocopy

2019-2010 ACADEMIC YEAR TURKEY TURKISH COURSE PRICING TABLE ACCORDING TO LEVELS

LEVEL

WEEKLY COURSE HOURS*

THE NUMBER OF THE WEEK*

TOTAL COURSE HOURS*

FEE

A1

30

7

210

800 TL

A2

30

6

180

800 TL

B1

30

7

210

800 TL

B2

30

6

180

800 TL

C1

30

6

180

800 TL

TOTAL

960

4.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* The course hours and the number of weeks can be changed provided that the total course hours given in each course are not changed.

INFORMATION

  1. In BOZOK TÖMER, a separate payment is made for each level. Fees are paid in advance to the BOZOK TÖMER bank account in the first week of each level.
  2. Course materials (textbook, workbook, CD, worksheet, etc.) are included in the course fee and provided by BOZOK TÖMER.
  3. “Turkish Language Proficiency Certificate” is given to the candidates after the exam of certificate which will be held at the end of Turkey Turkish course.