BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

TÖMER
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İbrahim YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İbrahim YILDIRIM

Müdür

m.ibrahim.yildirim@bozok.edu.tr

Dahili: 0 354 242 10 21 / 2616 (Dahili)

Görev tanımları için tıklayınız

Öğr. Gör. Ahmet Emin ŞAHİNER

Öğr. Gör. Ahmet Emin ŞAHİNER

Müdür Yardımcısı

a.eminsahiner@bozok.edu.tr

Dahili:

Görev tanımları için tıklayınız

Öğr. Gör. Mustafa KOÇAK

Öğr. Gör. Mustafa KOÇAK

Müdür Yardımcısı

mustafa.kocak@bozok.edu.tr

Dahili: 7784

Görev tanımları için tıklayınız