YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÖMER

Öğretim Sistemi

2018-2019 öğretim yılında ilk mezunlarını veren Yozgat Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOZOK TÖMER), Türkiye Türkçesinin yabancılara öğretimi alanında faaliyet göstermektedir. BOZOK TÖMER’de yabancılara Türkiye Türkçesi öğretilirken şu ilkeler esas alınmaktadır:

BOZOK TÖMER’de, beceri temelli bir dil öğretimi yaklaşımı uygulanmakta ve okuma-anlama, yazılı anlatım, konuşma ve dinleme becerileri ile dilbilgisi alanına yönelik dersler düzenlenmektedir. Her bir beceriye yönelik ders ve etkinlikler, alanında uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

BOZOK TÖMER’de tematik bir öğretim yaklaşımı hâkimdir. Kurs süresince kullanılan ders materyalleri, Türkçenin fonetik özellikleri ile konuların gündelik hayatta gerekliliği ve birbirleriyle ilişkileri esas alınarak kurulmuş temalardan oluşmaktadır. Böylece kursiyerler birbiriyle ilişkili kelime ve kavramları bir arada öğrenirken gündelik hayatta kendilerine gerekli olan kelime ve kalıpları da kullanma becerisine sahip olmaktadır.

BOZOK TÖMER’de her öğretim yılının başında, Türkçe Dil Yeterlik / Seviye Tespit / Muafiyet sınavı yapılmaktadır. Sınav sonuçlarına göre BOZOK TÖMER Yönetim Kurulunun belirlediği düzeye ait notu alamayan öğrenciler ise BOZOK TÖMER tarafından düzeylerine göre Türkçe hazırlık programlarına alınmakta, kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarca Türkçe dil yeterliklerini tamamlamak üzere bir yıl süreyle izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanmaktadır. Türkçe  Dil Yeterlik / Seviye Tespit / Muafiyet sınavında başarılı olabilmek için C1 düzeyinde en az 70 puan almak gerekir.

BOZOK TÖMER’de Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programına (Common European Framework - CEF) uyumlu olmak üzere beş kurda (A1, A2, B1, B2, C1) 950-960 saat Türkiye Türkçesi öğretimi toplam 9-10 aylık sürede tamamlanmaktadır. BOZOK TÖMER’in ders gün ve saatleri ara tatil ve resmi tatiller çıkarıldıktan sonra her öğretim yılının başında ilan edilmektedir.

BOZOK TÖMER Yönetim Kurulu’nun aldığı karara istinaden Başlangıç Düzeylerinde (A1-A2) başarılı olmak için her kur sonunda yapılan sınavlardan en az 50 puan; Orta Düzeylerde (B1-B2) başarılı olmak için en az 60 puan; İleri Düzeyde (C1) başarılı olmak için en az 70 puan almak gereklidir.

BOZOK TÖMER’de dil öğretimi, teknolojik imkânlardan yararlanılarak gerçekleştirilmekte ve yabancılar için özel olarak geliştirilmiş ders materyalleri; akıllı tahta, bilgisayar, yansıtma cihazı vb. teknik imkânlarla öğrencinin hizmetine sunulmaktadır.