YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÖMER

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İbrahim YILDIRIM (Müdür)

 

Öğr. Gör. Ahmet Emin ŞAHİNER (Müdür Yardımcısı)